P2P

Araştırma, ilham verici ve yetenekli liderlik için pozitif bir korelasyona sahip olsa da, bir liderin yüksek IQ’sunun azalan iş getirileri sağladığı veya aslında zararlı liderliğe yol açabileceği bir sonuca ulaşıyor.

Bulgular

Bu araştırma İsviçre Lozan Üniversitesi’nde psikologlar tarafından yapıldı. 30 ana Avrupa ülkesinde özel şirketlerde istihdam edilen 379 orta düzeydeki liderleri değerlendirildi. Katılımcıların yaş ortalaması 38’dir ve yüzde 27’si kadındır.

Her katılımcının, dünya çapında işveren ve eğitim kurumları tarafından yaygın olarak kullanılan bir Bilişsel Yetenek Testi olan Wonderlic Personnel Test’i tamamlaması istenmiştir. Katılımcıların ortalama IQ’su 111, genel popülasyon için ortalama IQ skorunun 100 üzerinde idi.

Her katılımcı için kişiliği ölçmenin yanı sıra, John Antonakis liderliğindeki ekip de sekiz kişiden liderlik performansı notları toplamıştır. Bunlar, çalışmada yer alan yürütmenin akranları veya astlarıydı ve bunları Çok Faktörlü Liderlik Anketi’ne puanladılar.

Bu testin puanları, genellikle yararlı veya zararlı olarak görülebilen bir kişinin liderlik stilini yansıtır. Faydalı liderlik stilleri, ilham bloklarını kaldırarak bir takımın hedeflerini kolaylaştıran “enstrümantal” veya ilham veren “dönüşüm”ler içerir. Pasif, elden çıkaran yaklaşımlar zararlı liderlik stilidir.

Elde edilen sonuçlar, eskiden olduğu gibi genel olarak kadınların daha iyi liderlik stillerine sahip olduklarını ortaya koyuyor.

Önceki araştırmaların gösterdiği..

Araştırmacılar, zeka ile etkili liderlik arasında doğrusal bir ilişki olduğunu buldular – ancak bir noktaya kadar… Araştırmada kullanılan ilişki platosunda IQ 120 üstünde zeka seviyesinde işler tersine döndü. Bu eşiği aşan liderler, standartlaştırılmış testlerle derecelendirildiği gibi, dönüşümsel ve enstrümantal liderlikte daha az akıllı liderlerden zayıf olduğu ortaya koydu. Uygulamalı Psikoloji Dergisinde bildirilen IQ skorunun 128 altında kalan liderlik stilleri düz ve istatistiksel olarak anlamlıydı .

Bu noktada dikkat etmeniz önemlidir;

Bu ‘çokakıllı-IQ 128’ liderler, genel olarak zararlı liderlik stilleri kullanmadılar, ancak yararlı liderlik tarzı üzerindeki ‘IQ’u düşük’ akranlarından daha düşük puan aldılar.

Çalışma, neden ‘çok daha akıllı’ olmanın iyi liderlik tarzlarını azaltığını açıklamıyor. Bu olsa olsa akıllı liderlerin, astlarıyla aralarında sürtüşmeye yol açacak görevleri yerine getirebilme kapasitelerini fazla olmasında kaynaklı da olabilir. Zekice insanlar , çevrelerinde aynı zamanda aykırı değerleri olan insanlar olarak ta görülebilir. Bu nedenle astlarıyla olan ilişkileri az olabilir.

Araştırmanın sonunda, liderler kendi astları tarafından değerlendirildi; Burada kendilerinden daha fazla liderlerini daha fazla suçlanıyor olabilir. Sonuçta, bir yöneticinin gerçekleştirdiği liderlik düzeyi, ekip üyelerinin göreceli zekasına da bağlıdır.

Bu araştırmanın sonunda IQ seviyesi çok yüksek yöneticileri işe alır mısınız bilinmez ama, iş yaşamınızda birlikte çalışacağınız yöneticileri seçerken iletişimlerin yoğun olduğu iş dallarında kulaklara da küpede olur.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * olarak işaretlenmiştir

Yorum Gönder