Merchandising

Merchandising yönetimlerin bir çoğu, sahada kullanılacak hizmetlerinde “Dış kaynak mı? Yoksa iç kaynakları mı kullanmalıyım” kararının alınmasında zorluklarla karşı karşıya…

Outsourcing mi? İnsourcing mi?
– Yeni teknolojik kolaylıklar ve bunları kullanan “outsource hizmet ajansları” yaygınlaşması,
– “Rekabetten kaynaklı” günlük saha uygulamalarında ki ani sıçramalar,
– Yeni “anahtar” projelerin oluşması ,
– İşlerin daha anlamlı şekilde yürütülmesi için oluşan yönetimsel istekler …

Merchandising yönetimlerince, çoğu zaman günlük işlerin yürütülmesinde, dış kaynakların kullanımının bir avantaj olarak görülebilir.

Merchandising yönetimince işlerin etkin olarak yürütülmesinde,iç kaynakların yerine dış kaynakların kullanma kararın alınması, aslında, güçlü bir yürütme ekip oluşturmaktır.

Bu aynı zamanda, outsourcing firmasıyla ortak bir iş çalışmasıdır..

Bu kararın alınmasından önce, en başta kendi bazı sorularınıza yanıt bulmak gerekir.
– Hangi projede dış kaynak kullanmalıyım?
– Ne zaman veya hangi aralıkta kullanmalıyım?
– Hangi dış kaynak sağlayıcısı ile uygulamalıyım?

Projenizi bu dört faktörü değerlendirmeden önce, ilk başta bazı hazırlıkları yapmış ve karar almış olmanız gerekir.Bunlar;
1- Ölçümleme yapacağınız bir proje tespit edin.
2- Kapasiteyi tespit edin.Projeniz kapasite artırıcı bir proje olsun
3- Yeni projede başarıyı artırmak için “kaldıraç” deneyiminizi kullanın.
4- Zaman çizelgeleri oluşturun.

Dış kaynak mı yoksa iç kaynaklarımı değerlendirmeliyim?Bu sorusuna en doğru yanıtınızı ,yapacağınız değerlendirmeler içinde kullanacağınız faktörlerle bulabilirsiniz.

Bu faktörler; Kapasite,performans,efektif etki ve deneyimlerdir.

Faktörlerin değerlendirmesi sırasında, size küçük yol gösterici hesaplamalarla bazı örnekler verirsek;

Hız faktörü; Projede, kendi iç kaynaklarınız yani çalışanlarınızın işi tamamlamasında harcadıkları aylık zaman ve işin tamamlanmasın sürenin toplamı en önemli faktör olacaktır.Örnek; bu projenin tamamlanması iç kaynaklarınız (bu projede çalışanlarınızın toplam saati gibi) 230 saat çaba harcanıyor,dış kaynaklar kullanıldığında iç kaynaklarınızda bu süre 30 saatte düşüyorsa, o zaman bu faktör 7,67 oranında size tasaruf sağlayacaktır.

Performans faktörü; projenizde ortaya çıkmasını istediğiniz etki için,ne kadar süre harcamanız gerekiyor.Örnek; projenin istenilen performansta çıkması için dış kaynaklarınızın harcayacağı zaman 670 saat olduğunu,bunun iç kaynak kullanarak 50 saat olduğunu düşünürsek,o zaman bu faktör 13,4 oranında size katkı sağlayacaktır.

Efektif etki faktörü; dış kaynaklarda bir outsource firmasının etkinlik derecesi ile kendi kaynaklarınızın etkinlik derecesinin karşılaştırmasını yapmanız gerekir.Bu faktörde kriter ürününüzün son satış mağazalarında yer alışındaki son halidir.Örnek; ürünün yerleşmesi ya da Merchandising uygulamaları sırasında Outsource firması bunun için 3 saat harcıyor,kendi iç kaynaklarınız için buna 1 saat süre ayırıyorsanız,o zaman performans faktörünüz,genel değerlendirmelerinizde size 3 puan oranında etki sağlayacaktır.

Deneyim faktörü; Daha önce gerçekleşmiş outsource uygulamalarında başarı oranlarını değerlendirin. Örnek;Geçmiş deneyimlerinizle,Merchandising uygulamalarda başarı outsource firması 6,kendi iç kaynaklarınızı kullanarak ise 2 olduğunu tespit ediyorsanız sonuçta bu faktörün toplam değerlendirmede katkısı, 3 oranında etki sağlayacaktır.
Deneyim faktörünün değerlendirmesi sırasında sorun,başarının,çoğu kişi için değişken bir kavram olmasıdır.
Kişilere göre değişken bu Subjektif bir görüşü, objektif değer haline getireceksiniz?
Nasıl ölçümleme değeri haline getireceksiniz?
Bunun için kendi içi ekibinizde yer alan takımın geçmiş deneyimlerinin envanterini çıkarmanızı öneririz.

Genel değerlendirme ; Hız,performans,efektif etki ve deneyim faktörlerinin sonucunda ortaya çıkan oran etkisini topladığınız ve faktör sayısına böldüğünüzde size projenin dış kaynak değerlendirmenizde yol gösterici olacaktır.Yukarıda verdiğim farazi sayısal örnekten devam edersek;
(Hız – 7,67)+(Performans-13,4)+(Etki- 3,0)+(Deneyim- 3,0) ile faktörler toplamı 27,07 olacaktır.
Bu sayının faktör sayısı 4 bölümüyle ortaya çıkan “ortalama faktör” sonucunuz 6,77 olarak elde edersiniz.

Genel değerlendirmeleri yaparken,bu ana kadar sarf ettiniz hesaplama çabaların sonucu sizlerde işlerinizde buna benzer bir rakamsal sonuçlara ulaşacaksınız…Bu rakamlar size ne ifade edecek?
Kendi faktör hesaplaşmalarınız da, değerlendirme ortalamanız 4 sayısının üstünde oluşuyorsa,projenizdeki yatırımı bir dış kaynak firmasıyla yapmanız anlamını çıkacaktır.Bu kadar basit…

Ancak,size yukarıda önerdiğimiz faktör değerlendirmeleri her örgüt için geçerli olmayabilir.Önerimiz,ilk başta işiniz ve markanız ilgili en uygun faktörlerinizi bulun veya ilave edin.

Unutmayın…ilave edeceğiniz her faktör ve bunları tespit etmede kullanacağınız tüm araçlarınız, size kapsamlı, objektif ve başarılı karar almanızda, netlikler sağlayacaktır.

Önemli uyarı; Deneyim faktöründe kendi iç kaynağınız da yer alan kişilerin ve dış kaynak olarak kullanılacak Outsource firmasının hizmet verenlerinin iyi analiz edin.Bu kendi ekibinizle,outsource firmasının arasındaki plan türüdür.Bu faktör hangi dış kaynak firması ile çalışacağınız outsource firmasınız tespit ederken,aynı zamanda başarılı sonuçlar için önemlidir.

Deneyim faktör envanterinizi oluşturmada gerekirse dışarıdan Merchandising danışman/uzman desteği alınız.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * olarak işaretlenmiştir

Yorum Gönder