Satış

Büyüme stratejinizi bilmek ve dört temel büyüme yaklaşımını (organik, satın alma, yeni ürünler ve coğrafi genişleme) kavrayarak, arzuladığınız büyümeyi başarmakta daha başarılı olmanıza yardımcı olacaktır.

Kendinize sormanız gerekir – işiniz nasıl büyür? Coğrafi genişleme mi? Yeni ürünler mi satıyorsunuz? Aynı ürünleri yeni müşterilere mi satıyorsunuz? Satın alma ve diğer işletmeler satın alarak büyüyor musunuz?

Genel büyüme stratejiniz nedir? Bu soruyu cevaplamanız gerekir. Tarihsel gelişiminize ve nereden geldiğine bakın. Genellikle organizasyonunuzun buradan nasıl büyümeye devam edeceği konusunda oldukça iyi bir göstergedir. Stratejik planınızı çıkarın ve gelecekteki büyümenin nerede olacağını görmek için pazarlama planınıza bakın. Satış ve pazarlama planının gelecekteki büyümenin nereden geleceği ile uyumlu olup olmadığını değerlendirin.

Büyümeye Farklı Yaklaşımlar

Büyümek için bazı çok yaygın yöntemler var ve hepsinin çok farklı ekonomik profilleri var.

Edinme

Büyümenin bir yolu edinimdir. Bir satın alma işleminin ekonomisi, başka bir şirketin veya başka bir şirketin bir bölümünü satın almak için çok fazla para harcamanızdır. Bunu yaptığınızda pazarın büyük bir parçasını satın alıyorsunuz. Edinme ekonomisini sağlamlaştırma şekliniz sinerjilere bakarak kombine varlıkların maliyetlerini düşürürsiniz.

Başka bir şirket satın aldın. Tebrik ederiz! Artık iki İK departmanınız var. İki pazarlama departmanınız var. İki Hukuk departmanı ve iki BT departmanı var. Sen iki tane var her şeyi ! Bunları nasıl konsolide edersiniz ve maliyetleri düşürürsünüz? Bir iktisapta ekonomik değerin ilk kaynağı budur.

Edinme değerinin ikinci kaynağı büyümedir. Edindiğiniz varlık farklı bir coğrafyada bulunuyorsa veya farklı bir pazar segmenti hedeflerseniz girebileceğiniz yeni bir pazarınız var. Mevcut ürünlerinizi bu yeni pazara satabilirsiniz. Satın aldığınız ürünleri satın almış olduğunuz piyasalara satabilirsiniz. Bir satın almanın üst düzey büyümeyi nasıl yürütecek olması budur.

Organik büyüme

Büyüme için bir başka yaklaşım da organik büyümedir. Bu yaklaşımla, satış ve pazarlamaya çok fazla yatırım yapıyorsunuz ve nihayetinde ölçek kazan ve büyümeye başlıyorsun. Büyümenizi mevcut operasyonlardan elde edilen gelirle veya borçlanma yoluyla finanse ediyorsunuz. Tümü, penetrasyon piyasalarıyla ilgili, zaten satış hattını artırmak zorunda olduğunuz ürünlerle daha derinden. Bu yaklaşım, önceden rekabet ettiğiniz pazarlarda mevcut müşterilere daha fazla ürün satmanızı veya yeni müşteriler kazanmanızı gerektirir.

Coğrafi Genişleme

Müşterileriniz bulundukları yere göre satın aldıysanız, coğrafi genişleme büyük bir büyüme stratejisi olabilir. Zaten bulunduğunuz coğrafyayı doyurduktan sonra bu yaklaşımı kullanmanız gerekebilir. Büyümeye yönelik bu yaklaşımla, yeni bir pazara açılmak için ön planda büyük bir yatırım yapıyorsunuz ve nihayetinde satışlar toplanıyor ve Iş orada büyüyor.

Coğrafi genişlemeye ekonomik yaklaşım, yeni pazara girmek için önünde çok para harcamanız. Orada tedarik zincirinizi kurmanız gerekir. Pazarlama varlığınızı o yeni pazarda oluşturmak zorundasınız. Zamanla, müşteriler ürün hakkında daha fazla şey öğrenmeye ve ürün hakkında bilgi almaya başlamıştı. Siz de oradan büyüyorsunuz.

Yeni Ürün Tanıtımı

Bir başka büyüme modeli yeni ürünleri tanıtmaktır. Bu, çok pahalı olabilecek araştırma ve geliştirme gerektirir. Yeni ürünü aldıktan sonra, bu yeni ürünü pazarlamak ve başlatmak için yatırım yapmanız gerekecek. Bu, dağıtılan veya yeni ürünün mevcut satış kanalları vasıtasıyla bastırarak mağazalar aracılığıyla satılmasını içerir. Yeni bir ürünün mevcut bir müşteri tabanına satılması durumunda hızlı bir şekilde büyük bir büyüme etkisi elde edebilirsiniz.

Biraz örnek ister misiniz? (Diğer sayfaya geç)

Uygulamada Büyüme Stratejilerinin Bazı Örnekleri

Her biri çok farklı büyüme profillerine sahip olan bir çok organizasyonla çalıştım. Bir büyük sağlık sistemi çok sayıda hastaneye sahiptir. Büyüdükleri henüz girmedikleri bir coğrafyada yeni bir hastane satın aldıkları. Ön tarafta çok para harcıyorlar. Hastaneyi entegre ediyorlar ve genel masrafları düşürüyorlar. Daha sonra mevcut hizmetleri ve mevcut pazarlama kabiliyetlerini bu yeni hastane vasıtasıyla zorlarlar ve coğrafik varlığını geliştirirler. Bu büyüme stratejisi, satın alma, coğrafi genişleme ve sonunda organik büyüme kombinasyonudur.

Aşina olduğum bir yazılım firması var. Bunlar devasa ve yeni yeteneklere erişebilmek için çok sayıda küçük satın alma işlemi yapıyor ve bu da daha sonra çekirdek platformlarına takılıyorlar. Ardından yeni yetenekleri mevcut müşterilerine “Yeni bir modüle sahibiz” diyerek satabiliyorlar. Zaten büyük sistemimizi kullanıyorsunuz. Bu modülü de satın almalısın. “Ayrıca kazandıkları şirketlerin hizmet verdiği müşterilere yaklaşabilir ve” Şu anda bu modülleri kullanıyorsunuz demek. ” Daha geniş bir kitleyi destekleyebilen büyük sistemi satın almaya ne dersiniz? ”

Firmamız için çoğunlukla organik büyüme peşinde. Temel eğitim kurslarımız işimize sahibiz. Sahip olduğumuz diğer tekliflerle yeni müşteriler aramaya ya da mevcut müşterilere nüfuz etmeye çalışmak için zaman ve çaba harcıyoruz. Bu durumlarda, o müşteriyle zaten bir ilişki kurduk. Kurslarımızdan ikisini alıyor olabilirler. “İlgilenmeniz gereken 14 başka dersimiz var” diyoruz. Yeni müşterilerimiz için, tekliflerimizin bir veya ikiünü denemek ve daha sonra bu teklifi kuruluş genelinde kullanımını yaygınlaştırmaya odaklanıyoruz. Duymak benim en sevdiğim şeylerden biri “Biz bu sınıfa çok sevindim! Ne zaman tekrar öğretiyorsun, ekibimin geri kalanını ona gönderebilirim? “Bum. Organik büyüme.

Kuruluşunuzun büyüme profilini anlayınca, neden belirli satış, pazarlama, ürün ve altyapı yatırımları yaptığınızı anlayacaksınız. Siz neden satın alıyorsunuz ve şirketinizin gelecekteki büyümesine nasıl uyacaklarını biliyor olacaksınız. Geçmişte nasıl büyüdüğünüze ve gelecekte nasıl büyümek istediğinizi bir göz atın, çünkü büyüme stratejinizde fırsatların iyi işleyeceğinin iyi bir göstergesi olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * olarak işaretlenmiştir

Yorum Gönder