Bildiklerimizi Yapmamamıza neden olan şey nedir?

"Doğru olduğunu bildiğimiz ile onu yürütme yeteneklerimiz arasında bir uçurum var."

You are here:
Go to Top